Želite saznati više?

Kontaktirajte nas

Dostava robe na prodajna mjesta u trgovačkom sektoru ne samo da predstavlja jedan od kompliciranijih segmenata poslovanja nego i zahtijeva prilično velika ulaganja. Smanjenje troškova optimizacijom dostavnog procesa jedan je od načina na koje je moguće umanjiti troškove, ali i povećati brzinu te kvalitetu dostave. Razvoj GPS tehnologije i clouda omogućili su da u svakom trenutku imamo uvid u točnu lokaciju, trasu i način korištenja prijevoznih sredstava, a rješenja poput Cloud nadzora vozila ne zahtijevaju nikakva ulaganja u vlastitu infrastrukturu ili troškove održavanja.

Saznajte kako Cloud nadzor vozila olakšava poslovanje u sektoru trgovine preuzimanjem besplatnog edukativnog materijala ispod teksta.

Ispunite obrazac kako biste preuzeli edukativni materijal
Email:
Industrija:
Djelatnost:
Ostalo:
Veličina poduzeća:


ICT I CLOUD USLUGE

POKRENITE VAŠE POSLOVANJE I POSLUJTE U OBLAKU

Saznajte više

Komentirajte